"Je hoeft je geen
veteraan te voelen,
om er één te zijn!"

Inloopavond
14 mrt
Inloopavond
11 apr
Nationale Dodenherdenking
4 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
Inloopavond
9 mei

Over ons

Stichting Veteranen Alkmaar is ontstaan uit een klankbordgroep die de gemeente ondersteunt bij de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Oorspronkelijk gestart met 10 veteranen uit alle categorieën, bestaat deze nu nog uit 3 leden dagelijks bestuur en 5 algemene leden.


Vanuit deze groep zijn activiteiten gegroeid zoals participatie 4 mei, 5 mei bevrijdingsfestival en het veteranencafé.


Om onze doelstellingen te kunnen bereiken en bestendigen, is besloten een stichting op te richten. 

Doelstellingen

“De Stichting heeft ten doel de band en het kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen veteranen onderling alsmede tussen veteranen en nog actief dienende militairen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”

“De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van en de waardering voor de veteranen binnen de gemeente Alkmaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”

“De Stichting heeft ten doel de belangen van de veteranen te ondersteunen waaronder die, die hun oorsprong of grondslag vinden in materiële aanspraken ten gevolge van en voortvloeiende uit gebeurtenissen als gevolg van de uitoefening van de militaire dienst onder de omstandigheden of bij een missie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”

“De Stichting heeft ten doel de veteranen te begeleiden, waaronder mede begrepen het bieden van nuldelijns ondersteuning, bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van psychosociale problemen, opgelopen ten gevolge van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”

“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overleg met het Veteraneninstituut en andere soortgelijke stichtingen te onderhouden

“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door regionale binding te creëren en te onderhouden met andere veteranenorganisaties

“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door instandhouding van het Veteranencafé Alkmaar (in Biermuseum) en organiseren themadagen/avonden

“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zichtbare aanwezigheid bij herdenkingen en vieringen zoals op 4 en 5 mei

“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een klankbord en ondersteuning te bieden voor de gemeente inzake, onder andere de jaarlijkse veteranenbijeenkomst, herdenkingen, vieringen in relatie tot veteranen en oorlogsslachtoffers

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst”

“Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.

Evenementen

4 mei

In Alkmaar participeren wij vooralsnog alleen bij de herdenking aan de Harddraverslaan. In samenwerking met het 4 mei comité leveren wij een erecouloir van 4 á 5 man/vrouw. Hiervoor streven wij elk jaar naar andere deelnemers. 

5 mei

Elk bevrijdingsfestival staat in het teken van vrijheid. Met onze stand en voertuigen staan wij op het festival midden tussen de maatschappij en kunnen de mensen met ons praten en vragen stellen. Maar wij kunnen ze ook meegeven wat vrijheid nu echt is.

Partners en sponsoren

Stichting Veteranen Alkmaar Helpen?

Via SponsorKliks kunt u Stichting Veteranen Alkmaar helpen. Op de landingspagina vindt je verschillende bedrijven met een online webshop. Als u via de link van Stichting Veteranen Alkmaar een aankoop doet bij één van deze webshops gaat er een percentage naar de stichting. Op deze manier kan Stichting Veteranen Alkmaar blijven groeien.