Inrichting kanaalzone

Op 8 maart 2023 hielden wij als veteranen een pitch, om te pleiten voor een veteranenplek op de nieuw in te richten Kanaalzone.

Het Alkmaars kanaal wordt in meerdere jaren aangepakt en voor ons een reden om te pleiten voor een soort veteranenplantsoen met anjerperk. Dit op een prominente plek waar het publiek ermee in aanraking komt. Een plek waar men kan samenkomen en middels aandachttrekkers geattendeerd wordt op veteranen. Een constructie met bankjes, anjerperk, vlaggenmast en bordjes met uitleg/qr-code.

Op 5 april kreeg dit een vervolg in de stadfabriek alwaar wij onze ideeën nog beter konden uitleggen. Wie weet wat wij voor elkaar kunnen krijgen op termijn.