“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een klankbord en ondersteuning te bieden voor de gemeente inzake, onder andere de jaarlijkse veteranenbijeenkomst, herdenkingen, vieringen in relatie tot veteranen en oorlogsslachtoffers