“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overleg met het Veteraneninstituut en andere soortgelijke stichtingen te onderhouden