“De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door regionale binding te creëren en te onderhouden met andere veteranenorganisaties