“De Stichting heeft ten doel de veteranen te begeleiden, waaronder mede begrepen het bieden van nuldelijns ondersteuning, bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van psychosociale problemen, opgelopen ten gevolge van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”