“De Stichting heeft ten doel de band en het kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen veteranen onderling alsmede tussen veteranen en nog actief dienende militairen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”