“De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van en de waardering voor de veteranen binnen de gemeente Alkmaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”